Voorbeelden

Home » Contractentool » Voorbeelden

Voorbeelden toepassingen Contractentools

Met behulp van het softwarepakket achter de Contractentools kunt u uw eigen content verwerken tot interactieve Contractentools. Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van reeds uitgewerkte Contractentools en de inzet daarvan:

  1. Voorbeeldwebsite voor de externe inzet van Contractentools: kantoor X;
  2. Applicatie voor het opstellen van een Agentuurovereenkomst;
  3. Applicatie voor het opstellen van Algemene Voorwaarden;
  4. Applicatie voor het opstellen van een Geheimhoudingsovereenkomst.

Bent u op zoek naar iets specifieks of heeft u een goed idee? Laat het ons weten.

1. Kennistools met Contractentools

De Wet Werk en Zekerheid brengt grote veranderingen met zich mee voor de arbeidsrechtpraktijk. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft Lexence, met behulp van de Contractentool, een aantal kennistools ontwikkeld. Aan de hand van deze tools kunt u eenvoudig de transitievergoeding berekenen en controleren.

Bekijk de kennistools.

2. Voorbeeld van de externe inzet van Contractentools

Om de externe inzet van Contractentools te illusteren hebben we kantoor X opgezet: het voorbeeldkantoor voor de Contractentool. Op de website van kantoor X vindt u drie toepassingen van Contractentools:

  1. Een documentgenerator waarmee bezoekers een agentuurovereenkomst kunnen maken.
  2. Een documentgenerator waarmee bezoekers een geheimhoudingsovereenkomst kunnen maken.
  3. Een interactieve toets rond een actueel thema, in dit geval de wet- en regelgeving rondom spam. Hiermee kunnen bezoekers van de website van kantoor X direct een antwoord krijgen op de vraag of ze zich houden aan de wet- en regelgeving over spam.
Bekijk de voorbeeldwebsite op x.contractentool.nl.

3. Agentuurovereenkomst

Handelsagenten bemiddelen het tot stand komen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever (‘principaal’) en zijn potentiële klanten. Er is geen sprake van een dienstverband, maar wel van een vergoeding voor aangedragen klanten. De afspraken tussen een agent en een principaal worden vastgelegd in een agentuurovereenkomst. Deze tool is gebaseerd op het agentuurcontract van de Kamer van Koophandel.

Bekijk dit voorbeeld op demo.contractentool.nl.

De Berkeley Publisher-bestanden die bij dit voorbeeld horen zullen binnenkort ook vrij ter beschikking worden gesteld.

4. Algemene Voorwaarden

Het gebruik van algemene voorwaarden bij overeenkomsten wordt geregeld in titel 5, afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Naast informatie over de wettelijke regeling en de wijze waarop deze in de praktijk wordt toegepast bevat het programma een tweetal modules die betrekking hebben op het gebruik van algemene voorwaarden bij overeenkomsten:

  1. een module waarmee (nieuwe) Algemene Verkoop- c.q. Dienstverleningsvoorwaarden kunnen worden opgesteld, geprint en bewaard. Het tekstbestand dat bij het bewaren ontstaat kan desgewenst met een tekstverwerkingsprogramma worden geopend en bewerkt, en
  2. een module met behulp waarvan bestaande Algemene Voorwaarden aan de wettelijke regels kunnen worden getoetst.
Bekijk dit voorbeeld op demo.contractentool.nl.

5. Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst is een contract tussen 2 partijen die elkaar verplichten om bepaalde kennis niet met anderen te delen. Dit gebeurt vaak bij bedrijfsovernames. De afspraak kent geen vaste vorm en er is geen notaris voor nodig.

Dit contract is geschreven voor een verkoper die informatie over de onderneming aan een koper wil verschaffen. De verkopende partij wil dat de potentiële koper eerst een geheimhoudingsovereenkomst ondertekent. Dit voorbeeld is gebaseerd op een modelovereenkomst van de Kamer van Koophandel.

Bekijk dit voorbeeld op demo.contractentool.nl.

Bent u op zoek naar iets specifieks of heeft u een goed idee? Laat het ons weten via info@berkeleybridge.nl